מאיר קדוש
Creative Director
יוליה קרייד
Art Director /// Studio Manager
יניב גולן
Art Director /// UXUI
ציון פרג׳ון
Business Manager
אמרי דקל קדוש
Film Director /// Writer
און יוסף קדוש
Music Productions